9.7.14

Diyaloji diyalektiğe karşı*

Bu başlıkla okumaya niyet ettiğiniz ya da bir yerde gözünüze çarpmış olan bu metin; MIT, London School of Economics ve New York üniversitelerinde sosyoloji profesörü olan ve 2006 yılında uluslararası entelektüel prestiji en yüksek ödüllerden Hegel ödülünü alan Richard Sennett’in son eseri “Beraber” hakkındadır. Yazar, bu eserinde insan etkileşimlerinin doğasını ayrıntılarıyla incelerken, ilk örneklerinden birinin Montaigne olduğunu düşündüğü “diyalojik parçalar mozaiği” üslubunu da (edebi bir pratiktir) yeniden kullanmayı deniyor, bence başarıyor da. Çünkü “herhangi bir konunun ya da uygulamanın her bir yönünü görmek için bu şeylere etrafından bakmanın değiştirdiği odak noktası, insanları sakinleştirir ve tepkilerinde daha objektif olmalarını” sağlar diyor yazar. Yazarın bu tercihiyle oldukça karmaşık bir anlatı ağı yaratan ve fakat aynı zamanda okuyucuyu korkutmamayı da başaran bir kitap olan Beraber için yazılan bu değerlendirme yazısı da ele aldığı kitaba uygun bir üslupla kaleme alınmıştır: Tüm kitabı kapsama acelesi ve/veya böyle bir zorlama olmadan kitabın bir okurda bıraktığı etki sergilenmeye çalışılmıştır. Umarım metnim bu iddiaya hak vermenize vesile olur.

* Yıldız, T. (2014). Diyaloji diyalektiğe karşı. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 34 (1), 79-85.