Skip to main content

Posts

Featured

Gelişimin kaynakları ve temel kavramlar*

Gündelik hayatta “psikoloji” etiketiyle epeyce karşılaşırız. Örneğin, “psikolojisi bozulmak” kalıbını kuvvetle muhtemel siz de sıklıkla kullanıyorsunuzdur. Oysaki psikoloji, “bozulabilen” bir şey değildir. Bunun için İngilizcede “mood” sözcüğü kullanılır. Türkçede ise bir zamanlar “haletiruhiye” denirmiş. Yani psikoloji, ruh durumu demek değildir. Psikoloji kelimesi, Eski Yunanca “psişe” ile “logos” kelimelerinin birleşiminden ibarettir. Psişe, “ruh” diye de çevrilebilen, aslen nefes anlamına da gelebilen bir kelimedir (bkz. Dürüşken, 1994). Daha ziyade iradi hareketleri ifade eder. Antik Yunanların dikkatini, nefesin varlığındaki hareketlerle yokluğundaki hareketlerin uyumsuzluğu çekmiş olmalı. Nefesi can anlamında kullanmış, yaşayanlar ile yaşamayanların farkı gibi düşünmüş olabilirler. Logos ise bir disiplini ifade eder. Belirli bir konuda sistematik olarak edilmiş sözleri, yani o konunun mantığını tanımlıyor. Dolayısıyla psikoloji, “canlı hareketlerinin bilgisi” gibi bir manaya gel

Latest Posts

Çocuk ve Ekran Etkileşimi (Video)

Psikolojinin Kaçıncı Krizi: Tekrarlanabilirlik (Video)

The most effective element in conceptualization is social interaction, not source or modality: a new model of the conceptual development in children*

İnsan-alet etkileşiminin kültürel ve psikolojik boyutları*

İnsan: Bir yeniden tanımlama girişimi (Video)

Human-computer interaction problem in learning: could the key be hidden somewhere between social interaction and development of tools?*

Ana akım bilimin baloncukları*

Gazete Duvar ile röportajımız*

Neyiz? Kimiz?*