Kaçınılmaz değişim: Yapay zeka (Video)


6 Mart 2022, Haliç

Comments

Popular posts from this blog

Bilimsel teori, yasa ve hipotez nedir?*

İnsan-alet etkileşiminin kültürel ve psikolojik boyutları*

Gelişimin kaynakları ve temel kavramlar*